"СКУТАРИОН ООД” е със седалище и адрес на управление: Р.България, гр. Пловдив 4003, ул. „Полет

Управител е Бальо Балев
Зам. утравител по произв.дейност: Димитър Кирков

Разполага с две производствено-складови бази:
База 1 – на площ 2211кв.м., на ул. „Полет” № 2 и
База 2 – на площ  3 000 кв.м. в с.Строево.

Дружеството е сертифицирано по БДС EN IS0 9001:2001 за трети път под № 064/04.04. 2007 от Изпълнителна агенция “Сертификация и изпитване”.

Регистрирано е в Агенцията за малки и средни предприятия под номер №666/ 19.09.2003г.

sk
bb
b2

Член е на:

-Българска Строителна  Камара;
-Българска Търговска Промишлена Камара

Сроковете за изпълнение на поръчките са възможно най кратки , цените –приемливи , а качеството приоритет
Притежаваме и богат списък от референции и препоръки за качествено извършена работа от клиенти и водещи строителни фирми в Република България

 

Клиенти: ВЕЦ “Група Родопи”, НЕК ЕАД, ”Мрежи високо напрежение”, Електроразпределителни предприятия - Столично, София област, Пловдив, Стара Загора, Плевен и техните клонове и поделения, множество частни фирми за производство и търговия.

Във фирмата работи високо квалифициран ръководен и изпълнителски персонал!

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Търговия, проучване, проектиране и консултантски работи по електрически уредби, въздушни и кабелни линии до 1000V; електромонтаж, строителство и ремонт на електрически уредби.

Производство на: всички видове ел. табла ниско напрежение до 1000V; КИП и А; железнорешетъчни стълбове за средно напрежение /Ж.Р/, стоманотръбни стълбове; мачтови трафопостове до 400 kVA; комплектни трансформаторни постове /КТП/, нестандартни съоръжения и стендове; прахово боядисване на изделиията; специални поръчки (пултове за управление).

Търговия: Вътрешно и външнотърговска дейност и експорт и ре-експорт на всички видове стоки, с изключение на забранените.

Транспорт: Фирмата разполага със собствени товарни и лекотоварни автомобили.

 
"Селматик Дизайн" 2005