БЕТОНОВИ КОМПЛЕКТНИ ТРАНСФОРМАТОРНИ ПОСТОВЕ тип (БКТП)


Вид БКТП
Един. цена - без ДДС (лв.)
1 БКТП – до 400кVA - 2 вх. - КРУ  
2
БКТП – до 630кVA - 2 вх. - бълг. Апаратура без модул мерене СН
 
3 БКТП – до 630кVA - 2 вх. - КРУ без модул мерене СН  
4 БКТП – до 2х630кVA - 2 вх. - КРУ без модул мерене СН  
5 БКТП – до 2х1000кVA - 2 вх. - TKL  

В сила от 01 юни 2007 г.
Фирмата си запазва правото да променя цените едностранно.
* опция - доставка на силов трансформатор (маслен или сух)

Забележки:
1. Посочените единични цени са в лева без ДДС, франко гр. Пловдив - база “Скутарион”.
2. В цената не е включен силов трансформатор, като доставката му се предлага като опция.
3. Фирмата предлага и транспорт на изделията, който е предмет на допълнително договаряне.
4. За големи количества или договор за периодични доставки - търговски отстъпки.


МЕТАЛНИ ГАРДЕРОБИ ЗА ДРЕХИ


Вид на гардероба

Размери (В/Ш/Д) (мм)

Един. цена - без ДДС (лв.)
1 Метален гардероб еднокрилен 1700-1900/350/400  
2 Метален гардероб двукрилен 1700-1900/700/400  
3 Метален гардероб трикрилен 1700-1900/1050/400  
4 Метален гардероб четирикрилен 1700-1900/1400/400  
  • Вариантност: с прав и наклонен таван на изпълнение;
  • Оборудван с горна и долна полица и обикновени закачалки;
  • Заключване - със секретен ключ;
  • Всяка вратичка има отвори за проветряване;
  • Прахово боядисани с цвят по желание на Клиента по каталог RAL .

В сила от 01 юни 2007 г.
Фирмата си запазва правото да променя цените едностранно.

Забележки:
1. Посочените единични цени са в лева без ДДС, франко гр. Пловдив - база “Скутарион”.


МЪЛНИЕПРИЕМНИ МАЧТИ - ГРЪМООТВОДИ


Наименование

Ползвани тръби

Един. цена - без ДДС (лв.)
1 СТС - 1 м Поцинкована тръба ¾”  
2 СТС - 4 м Поцинкована тръба 2”/1”/¾”  
3 СТС - 5 м Поцинкована тръба 1¼”/1”  
4 СТС - 6,5 м Поцинкована тръба 2”/¾”  
5 СТС - 7,2 м Поцинкована тръба 2”/¾”  
6 СТС - 9 м Поцинкована тръба 2”/1”  

В сила от 01 юни 2007 г.
Фирмата си запазва правото да променя цените едностранно.

Забележки:
1. Посочените единични цени са в лева без ДДС, франко гр. Пловдив - база “Скутарион”.
2. За големи количества или договор за периодични доставки - търговски отстъпки.


ШКАФОВЕ ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛИТЕЛНИ ЗА КАБЕЛНИ МРЕЖИ - НН


Наименование

Размери (мм)

Един. цена без ДДС (лв.)

1 ШК- 3 (ОВП) (830х1000х330)  
2

ШК- 3 – Б (вертикални ПП)

(960х500х350+ фунд.250мм)  
3 ШК- 4 (ОВП) (830х1200х330)  
4

ШК- 4 – Б (вертикални ПП)

(960х600х350+ фунд.250мм)  
5 ШК- 5 (ОВП) (830х1200х330)  
6

ШК- 5 – Б (вертикални ПП)

(960+250) х 800 х350  
7 ШК- 6 (ОВП)    
8

ШК- 6 – Б (вертикални ПП)

   
9

ШК- 8 – Б (вертикални ПП)

   
10 РК (650х450х200)  
11 ШУ 00-100 (1400х1000х300)  

В сила от 01 юни 2007 г.
Фирмата си запазва правото да променя цените едностранно.

Забележки:
1. Посочените единични цени са в лева без ДДС, франко гр. Пловдив - база “Скутарион”.
2. За големи количества или договор за периодични доставки - търговски отстъпки.


МЕТАЛЕН ШКАФ ЗА ЛОВНО ОРЪЖИЕ


Наименование

Размери (мм)

Един. цена - без ДДС (лв.)
1 Шкаф за пистолет с ключ. “Унгарска”
370х460х200
 
2 Ловен шкаф с ключ. ”Декаба”
1000х350х300
 
3 Ловен шкаф с ключ. обикн. секретна
1000х350х300
 
4 Ловен шкаф с ключ. ”Декаба”
1300х200х180
 
5 Ловен шкаф с ключ. обикн. секретна
1300х200х180
 
6 Ловен шкаф с ключ. ”Декаба”
1500х300х300
 
7 Ловен шкаф с ключ. обикн. секретна
1500х300х300
 
8 Ловен шкаф с ключ. ”Декаба”
1500х600х400
 
9 Ловен шкаф с ключ. обикн. секретна
1500х600х400
 

В сила от 01 юни 2007 г.
Фирмата си запазва правото да променя цените едностранно.

Забележки:
1. Посочените единични цени са в лева без ДДС, франко гр. Пловдив - база “Скутарион”.
2. Покритие : прахово боядисване по каталог RAL.


МЕТАЛНИ КОМПЛЕКТНИ ТРАНСФОРМАТОРНИ ПОСТОВЕ тип (МКТП)


Вид МКТП
Един. цена - без ДДС (лв.)
1 MКТП – до 630 к VA - 2 вх. - бълг. апаратура  
2 MКТП – до 630 к VA - 2 вх. – КРУ без модул мерене СН  
3 МКТП – до 2х630 к VA - 2 вх. – КРУ без модул мерене СН  
4 МКТП – до 2х1000 к VA - 2 вх. - TKL  

В сила от 01 юни 2007 г.
Фирмата си запазва правото да променя цените едностранно.
* опция - доставка на силов трансформатор (маслен или сух)

Забележки:
1. Посочените единични цени са в лева без ДДС, франко гр. Пловдив - база “Скутарион”.
2. В цената не е включен силов трансформатор, като доставката му се предлага като опция.
3. Фирмата предлага и транспорт на изделията, който е предмет на допълнително договаряне.
4. За големи количества или договор за периодични доставки - търговски отстъпки.


МАЧТОВИ ТРАФОПОСТОВЕ - оборудвани

В посочените един. цени са включени: съответния вид стълб с обслужваща площадка, конзоли и блокировка, ВВА (РОМ 20/400), ел.табло ТМТ.

Вид МТП

Един. цена без ДДС ( лв.)

1 МТП до 100кVA  
2 МТП до 250кVA  
3 МТП до 400кVA  

МАЧТОВИ ТРАФОПОСТОВЕ - само метална част


Вид МТП

Вид на стълба

Един. цена - без ДДС (лв.)
1
МТП до 100кVA

ЪМ 60-951 намален с обслужваща площадка

 
2
МТП до 250кVA

ЪМ 60-951 с обслужваща площадка

 
3
МТП до 400кVA

ЪМ 90-951 намален с обслужваща площадка

 

В посочените един. цени са включени: съответния вид стълб с обслужваща площадка, конзоли и блокировка, крепеж и покритие - грунд и сребърен феролит.

В сила от 01 юни 2007 г .
Фирмата си запазва правото да променя цените едностранно.

Забележки:
1. Посочените единични цени са в лева без ДДС, франко гр. Пловдив - база “Скутарион”.
2. Фирмата предлага и транспорт на изделията, който е предмет на допълнително договаряне.
3. За големи количества или договор за периодични доставки - търговски отстъпки.


РОГАТКИ към СТОМАНО-ТРЪБНИ СТЪЛБОВЕ за осветление


Вид РОГАТКА

Предназначение - за върхов диаметър на стълб

Един. ст-т без ДДС (лв.)

  Правa рогаткa
1

Права рогатка с L =0.5 м за 1 освет. тяло

ф 89 мм
 
2

Права рогатка с L =1.0 м за 1 освет. тяло

ф 89 мм
 
3

Права рогатка с L =1.5 м за 1 освет. тяло

ф 89 мм
 
4

Права рогатка с L =1.0 м за 1 освет. тяло

ф 102 мм
 
5

Права рогатка с L =1.0 м за 1 освет. тяло

ф 159 мм
 
6

Права рогатка с L =1.0 м за 2 освет. тела

ф 89 мм
 
7

Права рогатка с L =1.0 м за 2 освет. тела

ф 102 мм
 
8

Права рогатка с L =1.0 м за 2 освет. тела

ф 159 мм
 
9

Права рогатка с L =1.0 м за 3 освет. тела

ф 89 мм
 
10

Права рогатка с L =1.0 м за 3 освет. тела

ф 102 мм
 
11

Права рогатка с L =1.0 м за 3 освет. тела

ф 159 мм
 
12

Права рогатка с L =1.0 м за 4 освет. тела

ф 102 мм
 
13

Права рогатка с L =1.0 м за 4 освет. тела

ф 159 мм
 
14

Права рогатка с L =1.0 м за 6 освет. тела

ф 159 мм
 
  Огънатa рогаткa
1

Огъната рогатка с L =1.0 м за 1 освет. тяло

ф 89 мм
 
2

Огъната рогатка с L =1.0 м за 1 освет. тяло

ф 102 мм
 
3

Огъната рогатка с L =1.0 м за 1 освет. тяло

ф 159 мм
 
4

Огъната рогатка с L =1.0 м за 2 освет. тела

ф 89 мм
 
5

Огъната рогатка с L =1.0 м за 2 освет. тела

ф 102 мм
 
6

Огъната рогатка с L =1.0 м за 2 освет. тела

ф 159 мм
 
7

Огъната рогатка с L =1.0 м за 3 освет. тела

ф 89 мм
 
8

Огъната рогатка с L =1.0 м за 3 освет. тела

ф 102 мм
 
9

Огъната рогатка с L =1.0 м за 3 освет. тела

ф 159 мм
 
10

Огъната рогатка с L =1.0 м за 4 освет. тела

ф 102 мм
 
11

Огъната рогатка с L =1.0 м за 4 освет. тела

ф 159 мм
 
12

Огъната рогатка с L =1.0 м за 6 освет. тела

ф 159 мм
 

В сила от 01 юни 2007 г.
Фирмата си запазва правото да променя цените едностранно.

Забележки:
1. Посочените единични цени са в лева без ДДС, франко гр. Пловдив - база “Скутарион”.
2. Фирмата предлага и транспорт на изделията, който е предмет на допълнително договаряне.
3. Посочените един. цени се отнасят само за рогатки с покритие сребърен феролит.
4. За големи количества или договор за периодични доставки - търговски отстъпки.


СИЛОВИ ТРАНСФОРМАТОРИ


1. Входящо напрежение: 6, 10, 20kV
2.
Изходящо напрежение: 231, 400, 420, 525V

kVA

Силов трансформатор
маслен
нормални загуби

Силов трансформатор
сух нормални
загуби 10 kV

Силов трансформатор
сух нормални
загуби 20 kV

1 ТМ 25
4 000
- -
2 ТМ 50
4 950
- -
3 ТМ 63
5 450
- -
4 ТМ 100
6 220
13 680 14 490
5 ТМ 160
8 200
15 350 16 250
6 ТМ 250
9 530
17 855 18 450
7 ТМ 400
12 690
21 670 23 100
8 ТМ 630
16 880
27 475 27 900
9 ТМ 800
20 300
31 410 32 900
10 ТМ 1000
24 400
36 260 38 300

В сила от 01 юни 2007 г.
Фирмата си запазва правото да променя цените едностранно.

Забележки:
1. Посочените единични цени са в лева без ДДС, франко гр. Пловдив - база “Скутарион”.
2. Фирмата предлага и транспорт, който е предмет на допълнително договаряне.
3. Трансформаторите се придружават с протокол за изпитание, сертификат за качество, декларация за съответствие и гаранционна карта.
4. Трансформаторите са опаковани с термосвиваемо фолио и поставени върху дървени греди (транспортни), както и окомплектовани с колела – 4 бр., предпазен клапан – 1 бр.

Срок за доставка : до 15 календарни дни.


СТОМАНО-РЕШЕТЪЧНИ СТЪЛБОВЕ


Група Вид на стълба Маса (кг)

Един. цена без ДДС (лв.)

1 НМГ 951 482  
НМГ 951+2 542  
НМГ 951+4 642  
НМГ 951+6 734  
НМГ 951+10 937  
 
2 ЪМ 40 501 589  
ЪМ 40 501+2 735  
ЪМ 40 501+4 842  
ЪМ 40 501+6 1020  
 
3 ЪМ 20 951 823  
ЪМ 20 951+2 1037  
ЪМ 20 951+4 1291  
ЪМ 20 951+6 1480  
ЪМ 20 951+10 2002  
 
4 ЪМ 60 951 1054  
ЪМ 60 951+2 1311  
ЪМ 60 951+4 1555  
ЪМ 60 951+6 1819  
 
5.1 За проводник 3АС95+С25    
ЪМ 90 951 1458  
ЪМ 90 951+2 1759  
ЪМ 90 951+4 2024  
 
5.2 За проводник 3АС70+С25    
ЪМ 90 951 1147  
ЪМ 90 951+2 1386  
ЪМ 90 951+4 1399  
 
5.3 За проводник 3АС50+С25    
ЪМ 90 951 1069  
ЪМ 90 951+2 1194  
ЪМ 90 951+4 1506  
 
6 НМГ 952 616  
НМГ 952+2 759  
НМГ 952+4 914  
НМГ 952+6 1009  
 
7 ЪМ 20 952 1345  
ЪМ 20 952+2 1583  
ЪМ 20 952+4 1799  
ЪМ 20 952+6 2094  
 
8 ЪМ 60 952 1832  
ЪМ 60 952+2 2173  
ЪМ 60 952+4 2546  
ЪМ 60 952+6 2867  

В сила от 01 юни 2007 г.
Фирмата си запазва правото да променя цените едностранно.

* опция - крепежни елементи за вид стълб - по предварителна заявка

Забележки:
1. Посочените единични цени са в лева без ДДС, франко гр. Пловдив - база “Скутарион”.
2. Фирмата предлага и транспорт на изделията, който е предмет на допълнително договаряне.
3. Посочените един. цени се отнасят само за стълбове със стандартни конзоли по работни чертежи на “Енергопроект”- гр. София, без крепеж (болтове, гайки, шайби) , покритие – грунд и сребърен феролит.
4. За големи количества или договор за периодични доставки - търговски отстъпки.


КРЕПЕЖ ЗА СТОМАНО-РЕШЕТЪЧНИ СТЪЛБОВЕ


Група Вид на стълба

Мярка

Един. цена без ДДС (лева)

1 НМГ 951 Комплект / брой стълб  
НМГ 951+2 Комплект / брой стълб  
НМГ 951+4 Комплект / брой стълб  
НМГ 951+6 Комплект / брой стълб  
НМГ 951+10 Комплект / брой стълб  
 
2 ЪМ 40 501 Комплект / брой стълб  
ЪМ 40 501+2 Комплект / брой стълб  
ЪМ 40 501+4 Комплект / брой стълб  
ЪМ 40 501+6 Комплект / брой стълб  
 
3 ЪМ 20 951 Комплект / брой стълб  
ЪМ 20 951+2 Комплект / брой стълб  
ЪМ 20 951+4 Комплект / брой стълб  
ЪМ 20 951+6 Комплект / брой стълб  
ЪМ 20 951+10 Комплект / брой стълб  
 
4 ЪМ 60 951 Комплект / брой стълб  
ЪМ 60 951+2 Комплект / брой стълб  
ЪМ 60 951+4 Комплект / брой стълб  
ЪМ 60 951+6 Комплект / брой стълб  
 
5.1 За проводник 3АС95+С25    
ЪМ 90 951 Комплект / брой стълб  
ЪМ 90 951 +2 Комплект / брой стълб  
ЪМ 90 951 +4 Комплект / брой стълб  
 
5.2 За проводник 3АС70+С25    
ЪМ 90 951 Комплект / брой стълб  
ЪМ 90 951 +2 Комплект / брой стълб  
ЪМ 90 951 +4 Комплект / брой стълб  
 
5.3 За проводник 3АС50+С25    
ЪМ 90 951 Комплект / брой стълб  
ЪМ 90 951 +2 Комплект / брой стълб  
ЪМ 90 951 +4 Комплект / брой стълб  
 
6 НМГ 952 Комплект / брой стълб  
НМГ 952+2 Комплект / брой стълб  
НМГ 952+4 Комплект / брой стълб  
НМГ 952+6 Комплект / брой стълб  
 
7 ЪМ 20 952 Комплект / брой стълб  
ЪМ 20 952+2 Комплект / брой стълб  
ЪМ 20 952+4 Комплект / брой стълб  
ЪМ 20 952+6 Комплект / брой стълб  
 
8 ЪМ 60 952 Комплект / брой стълб  
ЪМ 60 952+2 Комплект / брой стълб  
ЪМ 60 952+4 Комплект / брой стълб  
ЪМ 60 952+6 Комплект / брой стълб  

В сила от 01 юни 2007 г.
Фирмата си запазва правото да променя цените едностранно.

Забележки:
1. Посочените единични цени са в лева без ДДС, франко гр. Пловдив - база “Скутарион”.
2. Посочените един. цени се отнасят само за крепеж на стълбове със стандартни конзоли по работни чертежи на “Енергопроект”- гр. София.


СТОМАНО-ТРЪБНИ СТЪЛБОВЕ


Обща дължина на СТС (м)

Р-ри ползвани тръби (мм)

Един. цена без ДДС(лв.)

1 СТС - 3м (76/60) ф76 / ф60  
2 СТС - 3м (89/60) ф89 / ф60  
3 СТС - 3.5м (76/60) ф76 / ф60  
4 СТС - 3.5м (89/60) ф89 / ф60  
5 СТС - 4.0м (76/60) ф76 / ф60  
6 СТС - 4.5м (89/60) ф89 / ф60  
7 СТС - 5.0м (89/76/60) ф89 / ф76 / ф60  
8 СТС - 5.5м (89/76/60) ф89 / ф76 / ф60  
9 СТС - 6.0м (108/89) ф108 / ф89  
10 СТС - 6.5м (133/89/60) ф133 / ф89 / ф60  
11 СТС - 7.0м (133/89/60) ф133 / ф89 / ф60  
12 СТС - 7.0м (133/89) ф133 / ф89  
13 СТС - 7.5м (133/89) ф133 / ф89  
14 СТС - 8.0м (133/89/60) ф133 / ф89 / ф60  
15 СТС - 8.0м (133/89 /76) ф133 / ф89 / ф60  
16 СТС - 9.5м (159/130/89) ф159 / ф130 / ф89  
17 СТС - 10.5м (159/130/89) ф159 / ф130 / ф89  
18 СТС - 11.5м (159/130/89) ф159 / ф130 / ф89  
19 СТС - 13.5м (159/130/89) ф159 / ф130 / ф89  
20

СТС - 14.0м (273/219/159)
с фундамент

ф273 / ф219 / ф159  
21

СТС - 18.0м (325/219/159/133)
с фундамент

ф325 / ф219 / ф159 / ф133  

В сила от 01 юни 200 7 г.
Фирмата си запазва правото да променя цените едностранно.

опция - ел. табло за осветление - по предварителна заявка
Един. ст-т без ДДС - 35.00 лв.

Забележки:
1. Посочените единични цени са в лева без ДДС, франко гр. Пловдив - база “Скутарион”.
2. Фирмата предлага и транспорт на изделията, който е предмет на допълнително договаряне.
3. Посочените един. цени включват покритие – грунд и сребърен феролит.
4. За големи количества или договор за периодични доставки - търговски отстъпки.


ТАБЛА ЕЛЕКТРОМЕРНИ с метална обвивка тип ТЕМО


Вид ел. табло тип ТЕМО

Един. цена без ДДС ( лв.)

1 ТЕМО - 15хЕМ+ЕТ+ЧП+ NS 250 N  
2 ТЕМО - 16хЕМ+ЕТ+ЧП+ NS 250 N  
3 ТЕМО - 17хЕМ+ЕТ+ЧП+ NS 250 N  
4 ТЕМО - 18хЕМ+ЕТ+ЧП+ NS 250 N  
5 ТЕМО - 19хЕМ+ЕТ+ЧП+ NS 250 N  
6 ТЕМО - 20хЕМ+ЕТ+ЧП+ NS 250 N  
7 ТЕМО - 21хЕМ+ЕТ+ЧП+ NS 400 N  
8 ТЕМО - 22хЕМ+ЕТ+ЧП+ NS 400 N  
9 ТЕМО - 23хЕМ+ЕТ+ЧП+ NS 400 N  
10 ТЕМО - 24хЕМ+ЕТ+ЧП+ NS 400 N  
11 ТЕМО - 25хЕМ+ЕТ+ЧП+ NS 400 N  
12 ТЕМО - 26хЕМ+ЕТ+ЧП+ NS 400 N  
13 ТЕМО - 27хЕМ+ЕТ+ЧП+ NS 400 N  
14 ТЕМО - 28хЕМ+ЕТ+ЧП+ NS 400 N  

В сила от 01 юни 2007 г.
Фирмата си запазва правото да променя цените едностранно.

Забележки:
1. Посочените единични цени са в лева без ДДС, франко гр. Пловдив - база “Скутарион”.
2. Ел.таблата са оборудвани с апаратура „ Schneider Electric ” и ЧП, но без електромери.
3. При промяна марката апаратура на Главен прекъсвач и МАП - възможно намаление в цената до 35 %.
4. За големи количества или договор за периодични доставки - търговски отстъпки.


ЕЛ. ТАБЛА тип ТЕМО


Вид ел. табло ТЕМО
(опроводено без апаратура)

Габаритни р-ри (мм)

Един. цена без ДДС (лв.)

1 ТЕМО – К /ЕМ/ 300х300х200  
2 ТЕМО – К /ЕМ+ЧП/ 440х440х200  
3 ТЕМО – К /ЕТ/ 440х440х200  
4 ТЕМО – К /ЕТ+ЧП/ 440х490х200  
5 ТЕМО – К /2ЕМ+ЧП/ 650х400х210  
6 ТЕМО – К /ЕМ+ЕТ+ЧП/ 650х500х220  
7 ТЕМО – К /ЕМ+ЕТ+ЧП+А1/ 650х600х220  
8

ТЕМО – 20 kV /вкл. клеморед, АП- 3p/3A, без електромер/

   

В сила от 01 юни 2007 г .
Фирмата си запазва правото да променя цените едностранно.

Забележки:
1. Посочените единични цени са в лева без ДДС, франко гр. Пловдив - база “Скутарион”.


последно обновяване: 26.06.08
 
"Селматик Дизайн" 2005