EVN Bulgaria Електроразпределение АД. Гр Пловдив и неговите  подразделения:
КЕЦ: Пловдив, Пазарджик, Смолян, Кърджали, Хасково, Бургас. Ст. Загора, Момчилград , Сливен, Велинград,

„ЧЕЗ България” ЕАД  и  неговите  подразделения: КЕЦ София, Плевен, Ловеч, Монтана, Враца, Видин

“Е.ОН България Мрежи” АД– гр. Варна и неговите подразделения: КЕЦ Русе, Габрово, Търговище, Силистра, и др.

НЕК ЕАД - Предприятие “Мрежи високо напрежение”- София
НЕК “ ВЕЦ група Родопи”
„Енемона” АД – гр. Козлодуй
ТЕЦ “Марица Изток” I , II и III
“Кремиковци” АД
“Амперел” ООД , София
”Либхер хаусгерете - Марица” ЕООД
“МЕГА ЕЛ.” ЕООД -София
ДП “СВ” СПМД – район Пловдив
“Еуроком - Пловдив” ООД
“Елтелком” ООД , гр. Пловдив
ЕТ “ТД-Ел – 0,4 – Тома Кирков Асеновград
“Ел. изграждане” ООД гр. Кърджали
“Електролукс - Табаков и синове” ООД Пловдив
“ЕМСИ” ООД - Пловдив
“Есприт Д.А.Н.” ЕООД - София
“Ел.контрол” ЕООД Ст. Загора
“Електростроежи” АД гр. Хасково
“Електроекспрес – К. Ганев” ЕООД гр. Пазарджик
“ Екострой 55” ЕООД София
“Зографа” ООД - Пловдив
“Интеркомплекс” ООД - Пловдив
“Инса” ЕООД , гр. Раковски
“ИТД” Съединение
“Ади – 21” ЕООД, - Пловдив
“Брилянт” АД Пловдив
“Реал – М”ЕООД Пазарджик
 
"Селматик Дизайн" 2005